wersja polska english version

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo to upoważnienie udzielone przez jedną osobę (mocodawcę)  drugiej osobie (pełnomocnikowi) do wykonania w jego imieniu, zastępowania mocodawcy przy różnego rodzaju czynnościach.

Więcej >

Udzielnie pełnomocnictwa

Obowiązujące przepisy prawa wymagają różnych form udzielania pełnomocnictwa dla różnych czynności. Mogą to być np. pełnomocnictwa ustne, pisemne, notarialne. Niezachowanie formy udzielenia pełnomocnictwa wywołuje różne skutki prawne. 

W poszczególnych krajach przepisy prawa różnie regulują kwestie udzielania i odwoływania pełnomocnictw

Więcej >

Odwołanie pełnomocnictwa

Odwołanie pełnomocnictwa jest możliwe w każdym czasie chyba, że w samym pełnomocnictwie zrzekłeś się możliwości jego odwołania. Odwołanie pełnomocnictwa nie wymaga uzasadnienia. Odwołanie wymaga jedynie powiadomienia o tym pełnomocnika.

Więcej >

Zapytaj eksperta

Osoby chcące uzyskać więcej informacji w zakresie pełnomocnictwa , prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Rejestr Pełnomocnictw Notarialnych

Rejestr Pełnomocnictw Notarialnych to narzędzie potrzebne każdemu, kto udziela pełnomocnictwa drugiej osobie. Udzielanie pełnomocnictw jest powszechne w życiu codziennym, w pracy, w biznesie. Warto, żeby pełnomocnictwo dotyczące ważnej sprawy było udzielone notarialnie, w niektórych sprawach jest to obowiązkowe.

Jeśli udzieliłeś komuś u notariusza pełnomocnictwa, a później chcesz je odwołać, to możesz zrobić to samodzielnie w zwykłej formie pisemnej i wręczyć (odbierz podpis potwierdzający wręczenie odwołania) lub wysłać odwołanie pocztą.

Ale jak masz powiadomić wszystkich, że pełnomocnictwo jest odwołane? Jak masz zapobiec temu, żeby ktoś (dawny przyjaciel, osoba której ufałeś) nie posługiwał się dalej tym pełnomocnictwem i np. nie sprzedał Twojego domu, działki, przedsiębiorstwa?

Z aplikacją Bezpieczny Notariat to jest proste.

Zażądaj od notariusza, żeby wprowadził spisane pełnomocnictwo do RPN. Jeśli ten notariusz nie może tego zrobić, to albo spisz pełnomocnictwo u innego notariusza, albo poproś innego notariusza o wpisanie takiego pełnomocnictwa do RPN. Ważne jest to, że wpisać pełnomocnictwo do systemu może każdy notariusz, a nie tylko ten, który spisywał pełnomocnictwo.

Jeśli odwołałeś pełnomocnictwo notarialnie zażądaj od notariusza, aby zamieścił w systemie informację o odwołaniu pełnomocnictwa. Jeśli notariusz nie może tego zrobić udaj się do innego notariusza.

To, co najważniejsze. informację o odwołaniu pełnomocnictwa (nie musisz tego robić u notariusza) możesz zamieścić w RPN samodzielnie. Pamiętaj tylko, żeby pełnomocnictwo było wpisane do systemu bezpiecznynotariat.pl. Przy wpisywaniu pełnomocnictwa do RPN do systemu wprowadzony zostanie również podany przez Ciebie adres e-mail, na który otrzymasz specjalne kody umożliwiające zamieszczenie w systemie informacji o odwołaniu pełnomocnictwa.

Ponieważ RPN jest dostępny dla każdego, każdy - notariusz lub kontrahent, będzie mógł sprawdzić czy pełnomocnictwo nie jest odwołane.

Korzystanie z Rejestru Pełnomocnictw Notarialnych uniemożliwia posługiwanie się przez pełnomocnika odwołanym pełnomocnictwem zwiększając tym samym bezpieczeństwo.

Dane zamieszczane w Rejestrze mają charakter wyłącznie informacyjny i nie wywołują żadnych skutków prawnych.

W celu wyszukania informacji na temat pełnomocnictwa proszę wybrać: "Szukaj pełnomocnictw notarialnych"