wersja polska english version

Rejestr Ksiąg Wieczystych

Rejestr Ksiąg Wieczystych (RKW) to Aplikacja niezbędna każdemu, kto chce kupić nieruchomość (dom, mieszkanie, działkę).

Wiele osób kupując nieruchomość nie wie o tym, że polskie prawo nie zapewnia w pełni bezpieczeństwa takiej transakcji. Nie ma przepisów chroniących przed tym, żeby ktoś sprzedał jedną nieruchomość kilkukrotnie.

Jak to możliwe? Na wiele sposobów.

Sprzedający może umawiać kilka umów, w jednym dniu, np. co dwie godziny u kilku, różnych notariuszy.

Może też udzielić kilku pełnomocnictw do sprzedaży tej samej nieruchomości kilku różnym osobom. A później każdy pełnomocnik podpisuje umowę sprzedaży u różnych notariuszy i to nawet w tym samym czasie.

Takie działania są nie do wykrycia. Kupujący o wszystkim dowiaduje się po czasie i to już po zapłaceniu pieniędzy.

Notariusz ma trzy dni na wysłanie aktu notarialnego do sądu i dopiero wtedy wiadomo, że doszło do umowy sprzedaży. W tym czasie można bardzo wiele zrobić.

A czy wiesz, że kupując tzw. mieszkanie spółdzielcze bez księgi wieczystej notariusz opiera się tylko na jednym piśmie - zaświadczeniu - ze Spółdzielni Mieszkaniowej.

A skąd wiadomo ile takich zaświadczeń ze spółdzielni odebrał sprzedający? W dzisiejszych czasach takie zaświadczenie można skopiować tak, że nawet notariusz nie rozpozna, że jest to kopia.

I na podstawie kilku zaświadczeń można kilka razy sprzedać mieszkanie spółdzielcze.

Jak możesz zapobiec temu, żeby uniknąć takiej sytuacji?.
Jest to możliwe i proste ale tylko z aplikacją Bezpieczny Notariat.

Poprosić notariusza, żeby wprowadził numer księgi wieczystej i rodzaj czynności do RKW tuż przed przystąpieniem do umowy. Tak samo należy postąpić w razie umowy dotyczącej mieszkania spółdzielczego bez księgi wieczystej, a taki rejestr nazywa się SPW i funkcjonuje w ramach RKW. Jeśli inny notariusz wpisze te same dane do RKW lub SPW natychmiast zostanie powiadomiony o tym, że podobna umowa jest wykonywana u innego notariusza.

Rejestry są tak skonstruowane, że dokonywane wpisy nie blokują niepotrzebnie innych umów i są widoczne w rejestrze tak długo, aż sąd lub spółdzielnia nie zostaną zawiadomione o zawarciu umowy.

Jeśli notariusz nie może lub nie chce zapewnić Ci zaproponowanego przez nas sposobu zabezpieczenia Twojej umowy to skorzystaj z usług pośrednika nieruchomości posiadającego nasz certyfikat.

Pośrednik korzystając z Aplikacji mobilnych może zabezpieczyć Twoją umowę tuż przed przystąpieniem do umowy. Pośrednik jako osoba nie zaangażowana w odczytywanie umowy może w trakcie umowy na bieżąco śledzić i sprawdzać wpisy do Rejestru Ksiąg Wieczystych.

Rejestru Ksiąg Wieczystych nie zastąpi spełniający zupełnie inne zadania (odtwórcze) dostępny na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych, zwany potocznie Przeglądarką ksiąg Wieczystych.

Korzystanie z Rejestru Ksiąg Wieczystych uniemożliwia kilkukrotną sprzedaż tej samej nieruchomości.