wersja polska english version

Cennik

Cennik promocyjny obowiązujący przez okres 6 miesięcy od daty rejestracji.

  opłata miesięczna (netto)
dostęp do Rejestru Ksiąg Wieczystych brak opłat
dostęp do Rejestru Pełnomocnictw Notarialnych brak opłat
dostęp do Rejestru Ksiąg Wieczystych i Rejestru Pełnomocnictw Notarialnych - cena z rabatem brak opłat

Cennik standardowy.

  opłata miesięczna (netto)
dostęp do Rejestru Ksiąg Wieczystych 70zł
dostęp do Rejestru Pełnomocnictw Notarialnych 30zł
dostęp do Rejestru Ksiąg Wieczystych i Rejestru Pełnomocnictw Notarialnych - cena z rabatem 90zł
rabat z tytułu płatności rocznej dokonywanej jednorazowo 10%
  • do podanych cen netto doliczana jest 23% stawka podatku VAT
  • osoby dokonujące zakupu dostępu do rejestru/rejestrów po 15 dniu danego miesiąca, ponoszą opłatę w wysokości 50% za pierwszy miesiąc korzystania z rejestru/rejestrów (nie dotyczy cennika promocyjnego)
  • roczny sposób płatności wybrany przez Użytkownika obowiązuje po zakończeniu okresu promocyjnego