wersja polska english version

W tym tygodniu wchodzą w życie

4 września 2017r.

9 września 2017r wchodzą w życie:

1) Ustawaz dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017, poz. 1595). Zmiany dotyczą m.in. postępowania w sprawie wpisania zabytku do rejestru

   

2) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze ( Dz. U. 2017, poz. 1596). Zmiany dotyczą m.in. członkostwa w spółdzielni, umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, zarządu nieruchomościa wspólną, wynagrodzenia notariusza, a także obowiązku zmiany statutów stosownie do wymagań ustawy.

 
 

 

 

Komunikaty

Prawo o notariacie

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw odnoszący się do trzech grup przepisów Prawa o notariacie, których przedmiotem regulacji jest: 1) ogólny tryb dokonywania czynności notarialnych; 2) sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia wprowadzając m.in.wyjątek od zasady osobistego, jednoczesnego stawienia się przed notariuszem sporządzającym protokół dziedziczenia; 3) podejmowanie przez notariusza czynności dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego. 

JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY SZCZEGÓŁAMI PROJEKTU WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY.

Aktualności prawne

8.06.2015r.

W nadchodzącym tygodniu nie wchodzą w życie żadne nowe przepisy prawa mogące mieć istotny wpływ na wykonywanie czynności związanych z prawem nieruchomości, w tym wykonywaniem zawodu notariusza i pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe

Dnia 2 lutego 2015r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa nie została jeszcze opublikowana. Ustawa wejdzie w życie po upływie 9 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 4–14 (dot. ubezpieczeń społecznych)  i 16 (dot. referendarzy sądowych) oraz art. 10, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Przedmiotowa ustawa ma zapewnić łatwiejszy i szybszy dostęp do sądu a także usprawnić postępowanie wieczystoksięgowe za pomocą elektronicznego postępowania wieczystoksięgowego.

Notariusze, komornicy oraz naczelnicy urzędów skarbowych jako organy egzekucyjne będą mieli obowiązek inicjowania postępowania wieczystoksięgowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Zmiany w ustawie dotyczą również postępowania odrębnego w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Osoby chcące otrzymywać, bez konieczności logowania się do systemu i bez dodatkowych opłat, aktualności prawne na swój adres mailowy prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Aplikacja Bezpieczny Notariat to korzystający z najnowszej technologii informatycznej system wspomagający bezpieczeństwo obrotu prawnego. Aplikacja umożliwia dostęp do dwóch rejestrów: Rejestru Ksiąg Wieczystych oraz Rejestru Pełnomocnictw Notarialnych.
Bezpieczeństwo - wiele osób kupując nieruchomość nie wie o tym, że polskie prawo nie zapewnia w pełni bezpieczeństwa takiej transakcji. Nie ma przepisów chroniących przed tym, żeby ktoś sprzedał jedną nieruchomość kilkukrotnie.
Jak to możliwe? Na wiele sposobów przedstwionych w zakładce Rejestr Ksiąg Wieczystych.
Jak możesz zapobiec temu, żeby uniknąć takiej sytuacji? Jest to możliwe i proste ale tylko z aplikacją Bezpieczny Notariat.
Korzystanie z Rejestru Ksiąg Wieczystych uniemożliwia kilkukrotną sprzedaż tej samej nieruchomości.
A czy wiesz jak zapobiec temu, żeby ktoś nie posłużył się odwołanym przez Ciebie pełnomocnictwem albo pełnomocnictwem sfałszowanym i nie sprzedał np. twojego domu?
Również tutaj jedynym rozwiązaniem i narzędziem zapewniającym bezpieczeństwo jest aplikacja Bezpieczny Notariat.
Szczegóły dotyczące Rejestru Pełnomocnictw Notarialnych znajdziesz w zakładce dotyczącej tego Rejestru.

Aplikacja dostępna jest również na urządzenia mobilne działające pod kontrolą systemów iOS, Android, BlackBerry, Symbian oraz Windows Phone 7.

Aby skorzystać z aplikacji wystarczy dokonać bezpłatnej rejestracji. Po dokonaniu rejestracji, użytkownik dokonuje wyboru rejestrów z których będzie korzystał.

Zobacz regulamin korzystania z aplikacji Bezpieczny Notariat

Zobacz cennik

pobierz aplikację Bezpieczny Notariat na Twój telefon